Putman Recruitment is een onafhankelijk bureau, dat in 2004 is opgericht.

Expertise, netwerk en bekendheid met vraag en aanbod van werknemers in de arbeidsmarkt is opgedaan vanaf 1999.

Kenmerkend aan de werkwijze van de organisatie is doortastendheid, klantgerichtheid, bereikbaarheid en de doorgaans hoge scores aan zowel de klant- als kandidaatzijde.

Het bureau gaat uit van een lange termijn relatie met haar opdrachtgevers.

De activiteiten van Putman Recruitment zijn overgegaan op Top Search Group Europe.